Garantijos

Visos garantijos vykdomos pagal Lietuvos įstatymus. Teisinė garantija Lietuvoje elektronikos prekėms yra 2 metai nuo prekės įsigijimo datos. IĮ Skaineta įsipareigoja atlikti garantinį aptarnavimą, taip kaip numoto įstatymas.

Mes garantiją vykdome su pilnu gamintojo palaikymu – dalys tik originalios iš gamintojų. Papildomai, jeigu norėsite, galėsite užsiregistruoti pirkimą tiesiogiai pas gamintoją ir gauti gamintojo garantiją.

Standartiškai garantija yra 2 metai detektoriui ir paieškos ritėms, bet kai kurie detektoriai turi 3-5 metų garantiją. Visą tai bus nurodyta mūsų garantiniame talone.

Papildomai įsigydami rites, ausines, akumuliatorius ar pan.,  taip pat gausite pilną aptarnavimą ir garantiją.

Papildoma informacija:

Pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokį prekių, įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes, kokybės reikalavimų neatitikimą, esantį prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusį ne vėliau kaip per dvejus metus nuo jos pristatymo (garantija pagal įstatymą). Juridiniams subjektams garantijos terminas (ne)taikomas pagal gamintojų nustatytus garantinius terminus, gamintojų nustatytas taisykles prekei ir gamintojų pateiktas prekės naudojimosi instrukcijas.

Tam tikri gamintojai ir (ar) pardavėjai gali suteikti konkrečioms Prekėms, parduodamos el. parduotuvėje, komercinę garantiją pagal CK 6.3644 straipsnį. Tokia garantija laikoma papildoma (savanoriška) garantija (paslauga) šalia įstatyminės garantijos, kuri teikiama neatlygintinai arba už užmokestį ir kurios sąlygas bei terminą leidžiama aptarti su vartotoju (ar jas nustatyti vienašališkai).

Jei Jūsų prekė sugedo garantinio laikotarpio metu, mes suremontuosime nemokamai – tereikia pateikti prekę ir prekės pirkimo dokumentą (garantinį lapą).


Pirkimo dokumentą (garantinį taloną ar lizingo sutartį) gaunate kartu su įsigyjama preke arba el. paštu, kai gauname Jūsų apmokėjimą už įsigyjamą prekę.

Garantija netaikoma, jei prekės gedimas nėra dėl pardavėjo kaltės ar jei gamintojo įgaliotas garantinio aptarnavimo atstovas nustato, jog prekės gedimas nesusijęs su gamybos broku:

•prekėms, kurių gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltės;

•prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį;

•prekėms, kurios buvo remontuojamos prekės gamintojo neįgaliotame gamintojo servise;***
•kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.);
•jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų ir pan.;
•jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio, lizingo sutarties);
•gedimams, atsiradusiems dėl neoriginalių priedų naudojimo.

Atnaujintų (angl. „refurbished“) produktų (prekės, kurios buvo gamykliškai, autorizuoto ar specializuoto serviso atnaujintos ir kurios nėra naujos, ir yra naudotos) prekių garantija gali būti trumpesnė nei 24 mėnesiai, kadangi atnaujintas (angl. „refurbished“) produktas nėra laikomas nauju daiktu ar nauja komplektuojamąja detale (kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.335 straipsnio 6 dalį). Tačiau šis terminas tokioms prekėms nebus trumpesnis negu 1 (vieneri) metai. Tikslus garantijos laikotarpis tokioms prekėms nurodomas prie konkrečios prekės aprašymo.

 Atnaujinti (angl. „refurbished“) yra tokie produktai, kurie buvo gamykliškai atnaujinti. Tokios prekės, kurios negali būti parduodamos kaip naujos, nes buvo grąžintos gamintojui po trumpo naudojimo, būna gamintojo, autorizuoto ar specializuoto serviso atnaujintos, sutvarkytos ir pakartotinai grąžintos į prekybą. Labai dažnai tokios prekės būna neoriginalioje ar pažeistoje pakuotėje, gali turėti mažesnio laikotarpio garantiją, nežymių išorinių pažeidimų, būti nepilnos komplektacijos, tačiau kainuoja kur kas mažiau, nei jų nauji analogai. Paprastai atnaujintos (angl. „refurbished“) prekės yra tos, kurias naudotojas po trumpo naudojimo dėl įvairių priežasčių grąžina gamintojui.


*** Kilus klausimams dėl prekės gamintojų įgaliotųjų servisų, prašome rašyti info@skaineta.eu

Remiantis LR Civilinio kodekso 6.335 str. pažymime, jog tuo atveju, kai pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol pardavėjas tas kliūtis pašalina, o garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį pirkėjas negalėjo daikto naudotis dėl trūkumų, jeigu pirkėjas tinkamai pranešė pardavėjui apie pastebėtus trūkumus ir jeigu ko kita nenustatyta pirkimo-pardavimo sutartyje.

Paieška

Pirkinių Krepšelis

Krepšelyje nėra produktų.