Įstatymai ir saugumas

Svarbu:

Teisės aktai, kuriuos būtinai privalu žinoti:

http://www.heritage.lt

http://kvr.kpd.lt/heritage

Svarbu:

Vykdydami paiešką su metalo detektoriumi laikykitės šių atsargumo priemonių:
Niekuomet neįženkite į privačią teritoriją ir nevykdykite ten paieškos, prieš tai negavę šeimininko leidimo.

Venkite vietų, kuriose gali būti žemėje užkasti elektros kabeliai ar dujų vamzdžiai ar pan. Neardykite aptiktų vamzdžių, juose gali būti degios dujos ar skysčiai.
Jokiu būdu nevykdykite jokios paieškos ir nekasinėkite LR saugomose istorinių paminklų, kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsauginėse zonose.
Giluminiai ieškikliai gali aptikti paslėptus, apleistus ar nepažymėtus vamzdžius, kabelius ir kitus potencialiai pavojingus objektus. Jei tokius objektus aptikote – būtinai informuokite valdžios atstovus. Nevykdykite paieškos vietovėse, kuriose po žeme gali būti bombos, minos ar kitokie sprogmenys. Jeigu, vis dėlto aptikote sprogmenys ar bent panašios išvaizdos objektą, informuokite atitinkamas tarnybas arba praneškite apie radinį teritoriniai policijos įstaigai, telefonu 112.

Nuodugniai susipažinkite su įstatymu: ,,Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas,,
Elkitės atsargiai bandydami iškasti, bet kokį objektą, ypač, jei tai darote Jums nepažįstamoje vietovėje. Užkaskite iškastas duobes, padarytas paieškos metu, kad nebūtu matoma, jog buvo vykdyta paieška. Stenkitės kuo mažiau pažeisti dirvožemio struktūrą – pradedant kasti nuo mažesnes duobes.
Jeigu esate neužtikrinti ar galima vietovėje naudotis metalo ieškikliu – kreipkitės į valdžios atstovus.

IĮ Skaineta neatsako už jokias pasekmes kilusias darbo su metalo detektoriumi metu, kurios tiesiogiai ar  netiesiogiai susijusios dėl nesilaikymo Lietuvos įstatymų ir atsargumo priemonių.

Paieška

Pirkinių Krepšelis

Krepšelyje nėra produktų.